Foreningen har en klar og ufravigelig husorden, som er vedtaget på generalforsamlingen og som vi værner meget om. Husorden skal ved indflytning gennemlæses grundigt og altid efterleves.

På denne side finder du den senest gældende husorden for foreningen.