Affaldshåndtering

Der findes tre skure til skrald i gården. Hvert skur har affaldscontainere og containere til gamle aviser, pap samt batterier. Yderligere forefindes der containere til hårdt plast og metal, og disse er placeret mellem festlokalet/cykelkælderens nedgang samt i gårdens modsatte ende ved barnevognskuret.

Frederiksberg Kommune har bestemt at alle borgere i kommunen skal sortere deres affald og vi får dagsbøder i foreningen hvis ikke vi gør dette. Derfor er det vigtigt at man sorterer sit affald og fordeler det så containerne kan lukkes.

Flasker og glas

Flasker og glas afleveres på genbrugspladsen ved Borups Alle eller ved nærmeste supermarked. Foreningen har valgt ikke at have nogle glascontainere.

Storskrald

Bortskaffelse af storskrald og større effekter påhviler den enkelte beboer. Nærmeste genbrugsstationer findes på Borups Alle modsat Fuglebakken Station. Der er mulighed for at låne en trillebør til bortskaffelse og transport til genbrugspladsen.